Stránka www.surf.sk je na predaj. V prípade záujmu kontaktuje info@webring.sk

Dnes je nedeľa, 16. november 2014, Agnesa, zajtra Klaudia

Surf.sk Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Vysvetlivky pojmov

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom Katalógu je spoločnosť:
Zachej.sk, s.r.o.
Turgenevova 30, 040 01 Košice, Slovensko
IČO: 36821055, DIČ: 2022429827, IČ DPH: SK2022429827
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka č. 20262/V

Katalóg - internetová stránka prevádzkovaná na doméne www.surf.sk. Vďaka svojmu systému nástrojov dostupných cez rôzne médiá, ktoré sú známe v súčasnosti alebo budú vyvinuté v budúcnosti, poskytuje svojim Používateľom prístup ku Katalógu 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku s výnimkou plánovaných odstávok.

Používateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá pomocou vhodného softwarového vybavenia a počítačového zariadenia využíva Katalóg na prezeranie alebo registrovanie web stránok.

Topovanie web stránky - spoplatnená služba, ktorá posúva web stránku na vyššie pozície v kategórií, oproti iným web stránkam, ktoré topované neboli vôbec alebo boli topované menej krát. V prípade rovnakého počtu topovania viacerých web stránok, na vyššej pozícii bude tá web stránka, ktorá bola topovaná neskôr. Táto služba nie je funkčná pri vyhľadávaní.

2. Všeobecné ustanovenie

Katalóg môžu využívať fyzické a právnické osoby. Ak budú registrovať web stránku do Katalógu, budú sa riadiť Pravidlami registrácie stránok do katalógu Surf.sk. Ak budú využívať Topovanie web stránky budú sa riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

V Katalógu je možné Topovať každú web stránku, ktorá je v Katalógu zaregistrovaná a schválená administrátorom. Topovanie web stránky je spoplatnené.

3. Spôsob platby

Za objednané Topovanie web stránky môže Používateľ zaplatiť týmito spôsobmi:

 • a) zaslaním SMS správy
 • b) online cez TatraPay Tatrabanky
 • c) online cez e-Platby VUB
 • d) online cez Sporopay Slovenskej sporiteľne
 • e) online platobnými kartami VISA a Mastrecard cez CardPay Tatrabanky
 • f) prevodom na účet

4. Topovanie web stránky

Každá web stránka bude topovaná po objednaní a zaplatení.

a) Pri využití platby SMS paltbou alebo internet bankingom, bude web stránka topovaná okamžite.

b) V prípade vkladu alebo prevodu na účet bude web stránka topovaná nasledovne:
po pripísaní platby na účet Prevádzkovateľa, bude web stránka topovaná najneskôr do troch pracovných dni.

5. Zrušenie objednávky

V prípade, ak Používateľ zaplatil za Topovanie web stránky, toto Topovanie web stránky nie je možné stornovať, ani pozastaviť.

V prípade, ak Používateľ, ktorý má registrovanú web stránku v Katalógu, požiada o vyradenie web stránky z Katalógu, nemá právo na vrátenie peňazí za Topovanie web stránky.

Ak Používateľ za objednané Topovanie web stránky nezaplatí, Topovanie web stránky nebude aktivované.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa:

 • aktivovať Topovanie web stránky Používateľovi, na základe riadne vyplnenej a zaplatenej objednávky.
 • neposkytovať osobné údaje Používateľov tretím osobám, ani ich komerčné využívať.
 • informovať o nových skutočnostiach, ktoré Prevádzkovateľ prevedie v systéme
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie Topovania web stránky Používateľovi, ak tento porušuje ustanovenia tejto dohody
 • Prevádzkovateľ má právo komukoľvek bez udania dôvodu odmietnuť Topovanie web stránky
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené nefunkčnosťou Katalógu z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na technickú odstávku systému, ktorá môže spôsobiť dočasný výpadok dostupnosti Katalógu
 • ak Prevádzkovateľ vykoná zmenu cien za Topovanie web stránky, tieto nebudú mať vplyv na už objednané a uhradené Topovanie web stránky, ktoré bolo zaplatené podľa cien z pôvodného cenníka
 • Prevádzkovateľ má právo ukončiť prevádzku Katalógu. V takom prípade je povinný na to upozorniť Používateľov najmenej 30 dní pred dátumom ukončenia prevádzkovania Katalógu. Od tejto doby nebude možné využiť Topovanie web stránky

Povinnosti Používateľa:

 • dodržiavať Pravidlá registrácie stránok do katalógu Surf.sk a Obchodné podmienky pre využitie Topovania web stránky

7. Reklamačný poriadok

V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa Katalógu.

Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

Prevádzkovateľ Katalógu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, podnikne kroky smerujúce k jej náprave.

Okrem uvedeného je tiež Prevádzkovateľ Katalógu povinný oznámiť Používateľovi, svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese kontakt(zavináč)surf.sk.

8. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia Používateľovi.