Stránka www.surf.sk je na predaj. V prípade záujmu kontaktuje info@webring.sk

Dnes je pondelok, 20. október 2014, Vendelín, zajtra Uršuľa

Surf.sk Podmienky pridávania

Podmienky pridávania stránok do katalógu Surf.sk

Základné pravidlá zaradenia odkazu

Stránka bude do katalógu Surf.sk zaradená v prípade, ak:

 • jej všetky informácie budú v Surf.sk zapísané výlučne v slovenskom jazyku,
  žiadame našich českých bratov, aby názov, popis a kľúčové slová vkladali iba v slovenčine.
 • jej obsah nie je v rekonštrukcii a je plne funkčná
 • jej obsah nie je v rozpore s dobrými mravmi alebo zákonmi SR
 • jej obsah je napísaný v slovenskom alebo českom jazyku
 • jej obsah je prínosný pre jej návštevníkov
 • jej obsah netvorí erotika, sex alebo porno
 • jej všetky informácie budú v Surf.sk zapísané s diakritikou a gramaticky správne
 • jej všetky zapísané informácie v Surf.sk budú súvisieť s jej obsahom
 • sa ešte v katalógu nenachádza URL adresa v rámci tejto domény
 • je registrovaná hlavná stránka blogu, alebo webového sídla a nie jeho jednotlivé články a podstránky
 • jej dizajn a obsah ešte neexistuje na žiadnej inej doméne a ani sa žiadnej nepodobá
 • jej názov a popis je dostatočne výstižný
 • nesú znaky okultizmu, napr.: hypnóza, jasnovidectvo, telepatia, telekinéza, veštenie, výklad z kariet, tarot, numerológia, vykladanie snov, astrológia, horoskopy, prívesky znamení zvieratníka, mandala, diagnostika čakier a mantier, šamanizmus, biela mágia, čierna mágia - (porobenie, odrobenie, kliatby, prekliatie, zariekanie, urieknutie, voodoo, macumba), amulety, talizmany, liečivé kamene a kryštály, náramky a prívesky, bambusové zvonkohry, liečivé pyramídy, joga, reiki, silvova metóda, kineziológia, akupunktúra, elektroakupunktúra, aromaterapia, homeopatia, alternatívna medicína, ľudové liečiteľstvo

Pravidlá zapisovania odkazu

URL stránky: Musí byť funkčná a v prevádzke. Nesmie mať presmerovanie akéhokoľvek formátu na inú stránku ani obsahovať znaky identifikácie užívateľa pre rôzne partnerské systémy.

Názov stránky: Názov stránky nesmie presahovať 70 znakov. Musí začínať veľkým písmenom, za ktorým budú nasledovať malé písmená. Názov stránky napísaný iba VEĽKÝMI PÍSMENAMI je zakázaný. Pred názov stránky je zakázané vkladať znaky ako ": ? ! ( ) @ # ©", medzeru a iné. Je zakázané používanie superlatívov ako "najlepší, najväčší, najlacnejší" a iných.

Popis stránky: Popis stránky nesmie presahovať 250 znakov. Je určený na podrobnejšie špecifikovanie samotnej stránky. Musí byť tvorený vetami, ktoré dávajú zmysel. Je nevhodné vkladať iba kľúčové slová.

Kľúčové slová: Obsah kľúčových slov nesmie presahovať 250 znakov. Kľúčové slová píšte s diakritikou, iba malými písmenami a oddeľujte medzerou. Je zakázané vkladať jedno slovo viac krát. Obsah týchto slov nebude nikde zobrazený. Slúži ako pomoc pri zlepšení relevantnosti vyhľadania odkazu. Je zakázané vkladať kľúčové slová, ktoré nesúvisia s obsahom stránky.

Kategória: Je zakázané vyberať kategóriu, ktorá tematicky nesúvisí s obsahom stránky. Vyhradzujeme si právo zmeniť kategóriu, do ktorej má byť stránka zaradená. Do hlavných kategórií nie je možné vložiť odkaz. Ak sa vaša stránka hodí do viacerých kategórií tematicky súvisiacich s vašou stránkou, nalistujte si ďalšiu a pridajte. Je dovolené vložiť odkaz maximálne do troch kategórii.

Navrhnúť novú kategóriu: Ak sa v katalógu nenachádza kategória, ktorá by lepšie špecifikovala obsah vašej stránky, zaraďte ju do nadradenej kategórie a názov vami navrhnutej novej kategórie napíšte do políčka "Navrhni kategóriu:" Administrátor zhodnotí navrhnutú kategóriu a v prípade prínosu ju dodatočne vytvorí. Váš odkaz bude do nej vložený.

E-mail: Vyplnenie e-mailu je povinné. Na tento mail vám príde potvrdenie prevedenej registrácie vami zadaných údajov o stránke, ako aj informačný e-mail o úspešnom, prípadne neúspešnom zaradení do katalógu Surf.sk. Tento mail nebude nikde zverejnený ani poskytnutý tretím stranám.

Čas zaradenia odkazu

Ak nebude porušené žiadne z pravidiel registrácie stránok do katalógu Surf.sk, bude stránka zaradená najneskôr do 10 pracovných dní od jej registrácie. O zaradení stránky do katalógu vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Zmena odkazu

Katalóg Surf.sk umožňuje svojim užívateľom upravovať registračné údaje zaradenej stránky v plnom rozsahu. Zmenu údajov v katalógu je možné previesť vo vizitke odkazu. Na záložke "Uprav vizitku" sa nachádza formulár, ktorý vami navrhovanú zmenu údajov odošle administrátorovi.

Záverečné ustanovenia

Všetky odkazy sú overované a potvrdzované administrátorom. Vyhradzujeme si právo nezaradiť do katalógu stránky, ktoré nezodpovedajú našim kritériám pre zaradenie.